ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πότε ο αγρότης κόβει τιμολόγιο και πότε αυτό εκδίδεται από τον αγοραστή, άμεση η ανάρτηση σε MyData

Εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων, διενέργεια αυτόµατων ψηφιακών ελέγχων, διπλασιασµό των ηλεκτρονικών συναλλαγών µε την καθολική χρήση POS για διενέργεια πληρωµών φέρνει νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, που σηµαίνει πως οι αγρότες θα χρειαστεί να στραφούν πιο µεθοδικά στην τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Οι παρεµβάσεις που αναµένεται να περιληφθούν σε νέο φορολογικό νοµοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή, έχουν ως εξής:

∆ιασύνδεση µέσα στους πρώτους µήνες του 2024 των ταµειακών µηχανών µε τα POS των επιχειρήσεων.
Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ελεύθερων επαγγελµατιών: Στο επίκεντρο των αλλαγών βρίσκονται οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν παρεµβάσεις και στους συντελεστές φορολόγησης. Για τον καλύτερο έλεγχο των δαπανών θα αναγνωρίζονται µόνο οι δαπάνες που περνούν µέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία MyDATA
POS παντού: Σχεδιάζεται η υποχρεωτική επέκταση των POS σε περισσότερες οικονοµικές δραστηριότητες καθώς σήµερα δεν είναι υποχρεωτικό να διαθέτουν POS δεκάδες επαγγελµατικοί χώροι, όπως για παράδειγµα γυµναστήρια, φροντιστήρια, χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων, κινηµατογράφοι
∆ιεύρυνση ηλεκτρονικών συναλλαγών: Ένα από τα µέτρα που βρίσκεται στο τραπέζι είναι η πληρωµή αποκλειστικά µέσω POS των υπηρεσιών που παρέχουν συγκεκριµένοι επαγγελµατικοί κλάδοι όπως γιατροί, δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί.
Επέκταση και υποχρεωτική χρήση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης.
Απλοποιηµένο τιµολόγιο: Μείωση του ύψους του απλοποιηµένου τιµολογίου από τα 100 στα 50 ευρώ.
Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Σε πραγµατικό χρόνο θα ελέγχεται η διακίνηση των προϊόντων (οικοδοµής, αγροτικά κ.λπ..).
Νέα κίνητρα για ηλεκτρονικές αποδείξεις: Θα δηµιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο κινήτρων για τις αποδείξεις το οποίο θα είναι πιο ελκυστικό για τους φορολογούµενους ώστε να µην επιλέγουν να πληρώνουν µε µετρητά.
«Αppodixi»: Ένα από τα σενάρια προβλέπει την θέσπιση ειδικής φορο -έκπτωσης µε την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης αντί του αρχικού σχεδιασµού για την παροχή κλιµακωτής χρηµατικής επιβράβευσης µε ανώτατο όριο τα 1.500 – 2.000 ευρώ. ∆εν έχει ωστόσο αποκλειστεί και ο συνδυασµός των δύο κινήτρων, προκειµένου οι πολίτες να χρησιµοποιούν την εφαρµογή στο κινητό του για τον έλεγχο της γνησιότητας των αποδείξεων.
Επανεξέταση των προστίµων για τυπικές και ουσιαστικές παραβάσεις.
Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και οι αγρότες τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις. Η ΑΑ∆Ε απαιτεί πλέον να γίνεται η διαβίβαση των παραστατικών πωλήσεων στα MyDATA, το αργότερο την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Έτσι Από 01/01/2023 τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι την επόµενη ηµέρα από την ηµέρα έκδοσης. Π.χ. τα τιµολόγια που εκδόθηκαν στις 20/04/2023 πρέπει να διαβιβαστούν µέχρι τις 21/04/2023 κλπ.

Αυτό µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους:

Ο αγρότης – εκδότης του τιµολογίου, να το διαβιβάσει ο ίδιος µέσω της εφαρµογής e-timologio της ΑΑ∆Ε
Ο αγρότης να εκδώσει τιµολόγιο µέσω προγράµµατος που θα εγκαταστήσει στον υπολογιστή του.
Ο αγρότης να δώσει εντολή στον αγοραστή έµπορο, να εκδίδει εκείνος για λογαριασµό του [αυτοτιµολόγηση], κάτι που είναι το σύνηθες µέχρι σήµερα. Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση, άρα ας ασχοληθούµε µε το συντριπτικό ποσοστό των υπολοίπων.
Εξαιρούνται από την εφαρµογή οι αγρότες του ειδικού

Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ισχύει ό,τι ίσχυε µέχρι τώρα: για τις πωλήσεις των αγροτών
του ειδικού καθεστώτος εκδίδουν τιµολόγιο αγοράς οι αγοραστές, είτε αυτοί είναι έµποροι, είτε άλλοι αγρότες του κανονικού καθεστώτος.

Να επισηµάνω για µία ακόµη φορά ότι τη νοµολογία την εκδίδει το υπουργείο Οικονοµικών, όχι η ΑΑ∆Ε. Συνεπώς, έχουµε το φορολογικό νόµο και πάνω σε αυτόν ακουµπούν τα ηλεκτρονικά βιβλία, όχι το αντίθετο.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσας

gargalianoionline.gr