ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΗ ΑΓΡΟΤΗ

ΝΕΑ LIVE! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2023-2024! ΑΣΕΠ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει:

Εφαρµογή παρακράτησης 25% υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος

  1. Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη εφαρµόζεται παρακράτηση ύψους 25% επί της έκτασης των δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής στήριξης ενίσχυσης έτους 2023 υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος.

∆ιευκρινίζεται ότι η παρακράτηση δεν εφαρµόζεται στη µοναδιαία αξία, η οποία παραµένει σταθερή. Ως εκ τούτου, η συνολική αξία των µεταβιβαζόµενων δικαιωµάτων, εκεί όπου εφαρµόζεται παρακράτηση 25%, είναι συνολικά κατά 25% µικρότερη της αρχικής.

  1. Η ως άνω παρακράτηση δεν εφαρµόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Στην οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη (Υπόδειγµα 2), σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι

β) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς (Υπόδειγµα 5)

γ) Στη µεταβίβαση δικαιωµάτων λόγω κληρονοµιάς (Υπόδειγµα 11) και ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που ο κληρονόµος είναι συγγενής α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγος µε τον αποδέκτη.

δ) Στη λύση µίσθωσης δικαιωµάτων (Υπόδειγµα 12) και ταυτόχρονη οριστική µεταβίβαση δικαιωµάτων χωρίς γη, σε περίπτωση που οι συµβαλλόµενοι είναι συγγενείς α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας ή σύζυγοι.

  1. Κατά τη µίσθωση δικαιωµάτων χωρίς γη (Υπόδειγµα 9) και κατά την ταυτόχρονη µίσθωση των δικαιωµάτων χωρίς γη των Υποδειγµάτων 11 και 12 εφαρµόζεται παρακράτηση ανεξαρτήτως α’ βαθµού συγγένειας ή συζυγικής σχέσης.
  2. Σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, ως συγγένεια α’ βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ αγχιστείας συγγένεια έχουν οι εξής:

α) οι γονείς µε τα παιδιά

β) ο/η σύζυγος µε τους γονείς της/του συζύγου αντίστοιχα

  1. Για την απόδειξη της συγγένειας α’ βαθµού ή της συζυγικής σχέσης, κατά την αποδοχή της µεταβίβασης θα πρέπει να συµπληρώνεται το πεδίο ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ η οποία αποδεικνύεται µέσω πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης το οποίο θα πρέπει να εκδοθεί κατά τη στιγµή της αίτησης µεταβίβασης ώστε να είναι διαθέσιµο σε περίπτωση ελέγχου.

Επισηµαίνεται

Για το έτος 2023 δεν γίνονται δεκτές µεταβιβάσεις δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν από το Εθνικό Απόθεµα έτους 2022, εκτός περιπτώσεων που αναφέρονται στην υπ αριθµ. 1930/81861/22-7-2015 ΥΑ , µε εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή ασθένειας (αποδεικνυόµενης από ιατρικά στοιχεία) που απαγορεύει επί µακρόν την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας του δικαιούχου και η οποία προέκυψε µετά από την αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα έτους 2022.

Η αξία των ∆ΒΕ δεν είναι οριστική. Η αξία των ∆ΒΕ έτους 2023 οριστικοποιείται µετά την επεξεργασία τους για τη «Σύγκλιση δικαιωµάτων βασικής εισοδηµατικής στήριξης για το έτος 2023» και τη διασφάλιση της τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για την εισοδηµατική στήριξη του έτους 2023, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΕ) 2115/2021 και το στρατηγικό σχέδιο της χώρας όπου ενδέχεται να είναι αναγκαία η εφαρµογή γραµµικής µείωσης ή αύξησης της αξίας των ∆ΒΕ.

ΝΕΑ LIVE! ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΩΡΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2023-2024! ΑΣΕΠ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ! – Aναλυτικές πληροφορίες!

Μπαράζ προσλήψεων στο Δημόσιο μέσω  ΑΣΕΠ (www.asep) και μεγάλων φορέων της χώρας, καθώς μέσα στον Αύγουστο “κληρώνει” για 2.065 νέες προσλήψεις.

Σε εξέλιξη βρίσκονται πέντε διαγωνισμοί του Δημοσίου, για την πρόσληψη 2.065 νέων υπαλλήλων μόνιμου και εποχικού προσωπικού.

Οι διαγωνισμοί, απευθύνονται σε όλους τους υποψηφίους ανεξαρτήτου εκπαιδευτικής βαθμίδας, καθώς ζητούνται πτυχιούχου ΑΕΙ – ΤΕΙ, απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και ΙΕΚ, καθώς και απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

ΣημαντικόΔικαίωμα συμμετοχής στους παραπάνω διαγωνισμούς, έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως εάν συμμετείχαν ή όχι, στον γραπτό του ΑΣΕΠ 2Γ/2022.

ΑΣΕΠ: Η κατανομή των 2.065 προσλήψεων ανά διαγωνισμό

Χιλιάδες υποψήφιοι, μπορούν να ετοιμάσουν το φάκελό τους και να υποβάλλουν αίτηση, για τους παρακάτω διαγωνισμούς:

  • 2Κ/2023: Αφορά την πρόσληψη 72 μονίμων υπαλλήλων, στα Επιμελητήρια της χώρας. Ζητείται προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στον κόμβο του  ΑΣΕΠ (www.asep) και ολοκληρώνεται την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023
  • 3K/2023: Αφορά την πρόσληψη 29 μονίμων υπαλλήλων, στις Έγγειες Βελτιώσεις. Ζητείται προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ σε οκτώ περιοχές της χώρας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται επίσης στον κόμβο του  ΑΣΕΠ (www.asep) και ξεκινάνε αύριο Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023 έως την Τρίτη 22 του ίδιου μήνα.
  • ΣΤΑΣΥ Α.Ε: Αφορά στην πρόσληψη 10 μονίμων υπαλλήλων στις Σταθερές Συγκοινωνίες. Ζητείται προσωπικό ΠΕ, ΤΕ. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται στην ειδική πλατφόρμα του φορέα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 9 Αυγούστου 2023.
  • 1.700 προσλήψεις ΕΠΟΠ: Ενισχύονται Στρατός Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στις 28 Αυγούστου 2023 για τον Στρατό Ξηράς και στις 31 Αυγούστου 2023 για Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία.
  • ΕΑΒ: Αφορά στην πρόσληψη 254 υπαλλήλων στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία. Ζητείται προσωπικό ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ’ ολοκλήρου από τον φορέα και η υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023.

tilegrafimanews.gr