ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΩΝΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗΛΗ ΑΓΡΟΤΗ

Μικρές αναλογίες μεγάλη επίδραση στο φυτό και πριμ 6 ευρώ για βιοδιεγέρτεςΗ χρήση βιοδιεγερτών καλύπτει τις επιταγές της βιωσιµότητας 

Από 1,4 έως 1,85 δισ. ευρώ υπολογίζονται οι πωλήσεις βιοδιεγερτών στις χώρες της Ε.Ε, µε τους Ευρωπαίους αγρότες να γίνονται πρωτοπόροι στο πεδίο, αποτελώντας περίπου το µισό του συνόλου των παγκόσµιων πωλήσεων, σε µια συνθήκη που αποτυπώνεται και στις τάσεις της ελληνικής αγοράς, όπως δείχνουν τα στοιχεία της πρώτης µέτρησης που διεξήγαγε ο ΣΠΕΛ. παράγοντες που οδηγούν σε αυτή τη διαρκή ανάπτυξη είναι πολλαπλοί:

■ Οι εταιρείες βιοδιεγερτών επεκτείνουν τα επαγγελµατικά τους δίκτυα και συνδέονται µε νέους παγκόσµιους διανοµείς που τις βοηθούν να αξιοποιήσουν τις προηγουµένως απρόσιτες αγορές.

■ Ο κλάδος των βιοδιεγερτικών έχει αναπτύξει νέα καινοτόµα προϊόντα που στοχεύουν σε συγκεκριµένες γεωπονικές ανάγκες, προσελκύοντας έτσι νέους πελάτες.

■ Τα βιοδιεγερτικά προϊόντα εισάγονται όλο και περισσότερο στη συµβατική φυτική παραγωγή για να ανταποκριθούν στις οικονοµικές επιταγές και τις επιταγές βιωσιµότητας.

■ Οι πρόσφατες υψηλές και ασταθείς τιµές για εισροές λειτουργούν ως κίνητρα στους αγρότες ώστε να βελτιστοποιήσουν την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των εισροών.

■ Οι βιοδιεγέρτες θεωρούνται όλο και περισσότερο ως ένας τρόπος να ανταποκριθούν οι αγρότες στις απαιτήσεις των καταναλωτών για «ηπιότερες» γεωργικές πρακτικές.

ΛΗΔΡΑ

Κίνητρο για εξοικείωση, µε τους βιοδιεγέρτες το πριµ 

Ως ένας τρόπος για τη βελτίωση της απόδοσης της επένδυσής τους σε άλλες εισροές και ως ένας τρόπος να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καταναλωτών για «ηπιότερες» γεωργικές πρακτικές, αντιµετωπίζονται πλέον οι βιοδιεγέρτες από τους αγρότες της χώρας. Φέτος µάλιστα η εξοικείωση των παραγωγών µε τις εν λόγω λύσεις θρέψεις θα είναι πιο βατή καθώς εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ενίσχυσης της χρήσης βιοδιεγερτών µέσω των άµεσων ενισχύσεων µε 3 ευρώ το στρέµµα στις αροτραίες και 6 ευρώ για τις µόνιµες και τα κηπευτικά. Φυσικά, µένει να φανεί πώς θα λειτουργήσει η συγκεκριµένη επιδότηση κάτι που αναµένεται να γίνει το επόµενο διάστηµα, εφόσον οι αιτήσεις θα γίνονται µέσω της πλατφόρµας Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣ∆Ε).


Οι βιοδιεγέρτες αποτελούν λύσεις, που µπορούν να λειτουργούν συµπληρωµατικά στα συµβατικά λιπάσµατα, είτε, σε περιπτώσεις εξειδικευµένων προϊόντων που στην ουσία είναι µίγµατα, να λειτουργούν υποκαθιστώντας ως ένα βαθµό τη λίπανση. Ο ΣΠΕΛ δηµοσίευσε µάλιστα πριν από λίγες ηµέρες την πρώτη καταµέτρηση στα προϊόντα λίπανσης µε βιοδιεγέρτες που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από τα µέλη του. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα το 2022 στην Ελληνική Αγορά διακινηθήκαν σκευάσµατα βιοδιεγερτών συνολικού όγκου 4.482 τόνοι. Οι κατηγορίες που συµπεριλήφθηκαν ως βιοδιεγέρτες είναι χουµικές ενώσεις, εκχυλίσµατα φυκών, εκχυλίσµατα φυτικών µερών, προϊόντα υδρόλυσης- αµινοξέα, µικροβιακά εµβόλια, ανόργανες ενώσεις, άλλες κατηγορίες, µίγµατα βιοδιεγερτών -δυο ή περισσότερες βιοδιεγερτικές ουσίες χωρίς θρεπτικά στοιχεία-, καθώς και µίγµατα ιχνοστοιχείων µε βιοδιεγερτές (µια ή περισσότερες βιοδιεγερτικές ουσίες µε ένα ή περισσότερα ιχνοστοιχεία). 

Παράλληλα, καταµετρήθηκαν και τα µίγµατα Θρεπτικών στοιχείων µε βιοδιεγερτικές ουσίες (µια ή περισσότερες βιοδιεγερτικές ουσίες µε ένα ή περισσότερα κύρια ή/και δευτερεύοντα ΘΣ) σε στερεή και υγρή µορφή. Με βάση τα αποτελέσµατα τα µίγµατα Θρεπτικών στοιχείων εµπλουτισµένων µε βιοδιεγερτικές ουσίες που διακινήθηκαν το έτος 2022 στην ελληνική αγορά ήταν 9.626 τόνοι.

Οι κυριότερες επιδράσεις των βιοδιεγερτών στο έδαφος και στα φυτά είναι οι παρακάτω:

1) Αυξάνουν την αποδοτικότητα της χρήσης των θρεπτικών στοιχείων (NUE).
2) Αυξάνουν την απόδοση των καλλιεργειών.
3) Ενισχύουν την αντοχή των καλλιεργειών σε συνθήκες αβιοτικής καταπόνησης.
4) Αυξάνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των παραγόµενων προϊόντων.
5) Αυξάνουν τη διαθεσιµότητα των Θρεπτικών στοιχείων.
6) Συµβάλλουν στη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου των καλλιεργητικών συστηµάτων.
7) Αυξάνουν την αποτελεσµατικότητα της απορρόφησης του νερού από τα φυτά.
8) Βελτιώνουν τη γονιµότητα των εδαφών.
9) Αυξάνουν τη µικροβιακή δραστηριότητα.
10) Ενισχύουν την υγεία των εδαφών.

Sandros

YARA HELLAS

Ενίσχυση του φυσικού δυναμικού των φυτών με τους βιοδιεγέρτες της YARA

του Αλέξανδρου Παναγόπουλου*


Οι βιοδιεγέρτες, αναλόγως της προέλευσης των πρώτων υλών και των συστατικών τους µπορούν να χωριστούν σε 5 βασικές κατηγορίες:

■ Προϊόντα υδρόλυσης πρωτεϊνών (αµινοξέα, ολιγοπεπτίδια).

■ Εκχυλίσµατα φυκιών από συγκεκριµένα είδη αλγών.

■ Χουµικές ενώσεις (χουµικά, φουλβικά οξέα, χουµίνη).

■ Μικροβιακοί Βιοδιεγέρτες.

■ Άλλου τύπου βιοδιεγέρτες όπως, βιταµίνες, ανόργανα άλατα, πολυσακχαρίτες, αλειφατικές αλκοόλες µε διάφορες ιδιότητες.

Οι βιοδιεγέρτες της Yara

Από το 2019 κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά οι βιοδιεγέρτες της Yara κάτω από τη σειρά YaraVita. Πρόσφατα οι βιοδιεγέρτες της Yara που εντάσσονται στη σειρά YaraVita, άλλαξαν όνοµα, αντικαθιστώντας το πρόθεµα BIO µε το OPTI, από τη λέξη «optimization», που στα ελληνικά αποδίδεται ως «βελτιστοποίηση».

YaraVita OPTITRAC™

Το YaraVita OPTITRAC™ είναι ένα υγρό σκεύασµα µε βιοενεργά συστατικά από εκχυλίσµατα φυκιών του είδους Ascophyllum nodosum. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει το φυτό να ξεπερνά τις επιπτώσεις από αβιοτικές καταπονήσεις και να το ενισχύει κατά τις περιόδους υψηλής µεταβολικής δραστηριότητας ενώ βελτιώνει την άνθηση και την καρπόδεση. Το YaraVita OPTITRAC™ περιέχει:

■ Σακχαρο-αλκοόλες – βελτιώνουν την κινητικότητα του βορίου.

■ Αµινοξέα – σηµαντικά για το µεταβολισµό και την αντοχή του φυτού κατά τη διάρκεια αβιοτικού στρες.

■ Οργανικά οξέα – βελτιώνουν την απορρόφηση θρεπτικών ιχνοστοιχείων.

■ Πολυσακχαρίτες – µετριάζουν την επίδραση του αβιοτικού στρες.

■ Βιταµίνες – για αντιοξειδωτική δράση.

■ ∆ιαβρέκτες – για τη βελτίωση διασποράς και αύξηση της απορροφητικότητας
του προϊόντος από το φυτό.

YaraVita OPTIMARIS™

Το YaraVita OPTIMARISTM είναι ένα υψηλής συγκέντρωσης υγρό σκεύασµα από εκχυλίσµατα φυκιών Ascophyllum nodosum. Χάρη στην υψηλή συγκέντρωσή του σε βιοενεργά συστατικά, το YaraVita OPTIMARISTM βοηθά στην προώθηση της ανάπτυξης των φυτών και των καρπών, διατηρώντας την ισορροπία µεταξύ βλαστικών και αναπαραγωγικών φάσεων και περιορίζοντας τις αρνητικές επιδράσεις των αβιοτικών καταπονήσεων.

Το YaraVita OPTIMARISTM  περιέχει:

■ Αµινοξέα – παίζουν σπουδαίο ρόλο στις µεταβολικές διεργασίες, αυξάνουν την αντοχή ενάντια σε αβιοτικές καταπονήσεις, διεγείρουν την ανάπτυξη του φυτού και λειτουργούν ως µεταφορείς άλλων ενώσεων εντός των κυτταρικών χυµών.

■ Αλγινικά άλατα – ενισχύουν τα κυτταρικά τοιχώµατα, δηµιουργούν συµπλέγµατα µε θρεπτικά στοιχεία, ώστε αυξάνουν την απορρόφησή τους και διεγείρουν την ανάπτυξη των φυτών.

■ Φουκοϊδάνες –µειώνουν το στρες, ενεργοποιούν αντιοξειδωτικά ένζυµα µέσα στα κύτταρα, ενισχύουν τα κυτταρικά τοιχώµατα.

■ Φλοροτανίνες – έχουν υψηλή αντιοξειδωτική δραστηριότητα και προστατεύουν τα κύτταρα ενάντια στις διάφορες βλαβερές µορφές οξυγόνου.

■ Μαννιτόλη – που έχει ωσµωρρυθµιστική και αντιοξειδωτική δράση, δηµιουργεί σύµπλοκο µε το βόριο µεταφέροντάς το εντός των φυτών.

YaraVita OPTINUE™

Το YaraVita OPTINUE™ είναι ένα συµπυκνωµένο εναιώρηµα για εφαρµογές µέσω υδρολίπανσης ή διαφυλλικές εφαρµογές. Έχει ως βάση χουµικές ενώσεις που προέρχονται από πολύ υψηλής ποιότητας λεοναρδίτη. Αναπτύχθηκε για να ενισχύσει την αντοχή στις αβιοτικές καταπονήσεις, να αυξήσει την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων, τη µικροβιακή δραστηριότητα και τη δοµή της ριζόσφαιρας. Οι χουµικές ενώσεις παρεµποδίζουν τη δράση ενζύµων ανασταλτικών της ανάπτυξης και παράλληλα, διεγείρουν τη δράση άλλων, που την ευνοούν. Αυτό που διακρίνει το YaraVita OPTINUE™ είναι ότι:

■ Προέρχεται µέσα από µια άκρως φυσιολογική διαδικασία κονιορτοποίησης και εναιωρηµατοποίησης του λεοναρδίτη σε νερό, χωρίς τη χρήση άλλων χηµικών διαλυτών.

■ Περιέχει όλα τα βιοενεργά συστατικά του λεοναρδίτη , δηλαδή χουµικά – φουλβικά οξέα και χουµίνη

■ Έχει όξινο pH και καθίσταται πιο εύκολη η απορρόφησή του από τις ρίζες, ενώ επιτρέπει τη συγκράτηση µακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων ή πολυσθενών κατιόντων (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu κλπ.) τα οποία σε υψηλότερες τιµές pH ιζηµατοποιούνται.

■ Έχει πολύ καλή συνδυαστική ικανότητα µε λιπάσµατα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το οποίο σχετίζεται µε το χαµηλό του pH.

YaraVita ACTISIL™

Το YaraVita ACTISIL™ είναι ένα υγρό σκεύασµα για διαφυλλικές εφαρµογές που έχει ως βάση το ορθοπυριτικό οξύ, σταθεροποιηµένο µε χολίνη (ch-OSA®). To ορθοπυριτικό οξύ (OSA) αποτελεί την περισσότερο βιοδιαθέσιµη µορφή πυριτίου, ωστόσο, όµως έχει την τάση να πολυµερίζεται ταχύτατα σε µη δραστικά οξέα πυριτίου. Η χολίνη είναι ένας οργανικός παράγοντας που αποτελεί τον πιο ιδανικό σταθεροποιητή του ορθοπυριτικού οξέος, σχηµατίζοντας ένα βιοενεργό και εξαιρετικά βιοδιαθέσιµο σύµπλοκο. Η χολίνη, έχει τα εξής πλεονεκτήµατα:

■ ∆ρα ως µεταφορέας του ορθοπυριτικού οξέος σε συγκεκριµένα κύτταρα-στόχους. Έχει ειδικούς υποδοχείς στα κύτταρα και ακολουθεί συγκεκριµένη διαδροµή για να εισέλθει σε αυτά, παρασύροντας µαζί το ορθοπυριτικό οξύ. Αφού εισχωρήσει στα κύτταρα, προκαλεί πολύ ευνοϊκές, βιολογικές επιδράσεις.

■ Προστατεύει τις καλλιέργειες εναντίον ωσµωτικού στρες, ως πρόδροµος ουσία της ωσµωρρυθµιστικής γλυκίνης-µπεταΐνης.

■ Αποτελεί δοµικό στοιχείο, απαραίτητο για τη δηµιουργία των κυτταρικών µεµβρανών. Το πυρίτιο (Si), έχει επίσης πολύ σηµαντική επίδραση στα φυτά διότι:

■ Είναι δοµικό στοιχείο των κυτταρικών τοιχωµάτων.

■ Προωθεί την ανάπτυξη της ρίζας.

■ Αυξάνει την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.

■ Έχει αντιοξειδωτική δράση.

■ Μειώνει την απορρόφηση και την τοξική επίδραση βαρέων µετάλλων στα φυτά.

To YaraVita ACTISILTM είναι ένα σκεύασµα που ευνοεί τη µετασυλλεκτική συντηρησιµότητα των καρπών και είναι εξαιρετικά αποτελεσµατικό ακόµα και σε πολύ µικρές δόσεις.

*Agronomy operations specialist. Yara Hellas

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

TIMAC AGRO

UPL