ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΕΑΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ίσα για δείγμα η παρουσία αγροτών στις εκλογικές λίστες των κομμάτων

Ίσα για δείγμα η παρουσία αγροτών στις εκλογικές λίστες, σκληρό  το σύστημα εξουσίας με την αγροτιά

Έτσι, ανεξάρτητα από τις όποιες λαµπρές εξαιρέσεις θα µπορούσαν να επιβεβαιώσουν τον κανόνα, το πολιτικό σύστηµα επιµένει να περιφρονεί επί της ουσίας την κοινωνία των αγροτών, η οποία µε τη σειρά της δείχνει να εγκαταλείπει τον αγώνα της ενεργούς συµµετοχής της στα δηµόσια πράγµατα και να εκχωρεί αυτό το δικαίωµα στους παρηκµασµένους «τεχνίτες» του είδους.

Ειδικά στην επαρχία, όπου η σχέση των υποψηφίων µε τους ψηφοφόρους, διαµορφώνεται από µια ευκαιριακή, προσωπική, άµεση, επικοινωνία και κρίνεται από τη δυνατότητα του βουλευτή να ικανοποιήσει µία – δύο διευθετήσεις, κατά το κοινώς λεγόµενο ρουσφέτια, κατά τη διάρκεια της θητείας του, η διατάραξη αυτής της σχέσης δεν είναι ιδιαίτερα πιθανή. Με δεδοµένο ότι η εποχή των µεγάλων απαιτήσεων από πλευράς ψηφοφόρων, όπως ήταν παλιότερα οι διορισµοί στο ∆ηµόσιο έχουν φύγει από το τραπέζι, η διαχείριση µικροθεµάτων της καθηµερινότητας δεν εγκυµονεί κινδύνους για τους πολιτευτές. Άλλωστε και οι ίδιοι οι βουλευτές εµφανίζονται στις περισσότερες των περιπτώσεων απολύτως συνεπείς µ’ αυτόν το ρόλο, δηλαδή της… επίλυσης θεµάτων καθηµερινότητας και όχι της ουσιαστικής συµβολής στο κοινοβουλευτικό έργο του οποίου στις περισσότερες των περιπτώσεων καθίστανται απλοί διεκπεραιωτές.
    

Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον υποβάθµισης δηλαδή του ρόλου του βουλευτή και απαξίωσης της ιδιότητάς του ως εκλεγµένου µέλους του νοµοθετικού σώµατος, είναι σαφές ότι, ακόµα και αν υπήρχε ευρύτερη παρουσία προσώπων µε ισχυρή αναφορά στον αγροτικό χώρο και τα οποία κατάφερναν εν τέλει να διαβούν το κατώφλι της Βουλής δεν θα άλλαζε και ο ρους της ιστορίας. Η πρόσφατη ιστορία έχει δείξει ότι πετυχηµένοι επαγγελµατίες και τεχνοκράτες µε πολύπλευρη γνώση των αγροτικών ζητηµάτων, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία να µπουν στη Βουλή ή ακόµα και να υπουργοποιηθούν σε κάποιες περιπτώσεις δεν κατάφεραν να διαδραµατίσουν αξιόλογο πολιτικό ρόλο και µοίρασαν απλά την ενέργειά τους ανάµεσα στην Αθήνα και την εκλογική τους περιφέρεια.

Στη βάση των παραπάνω, µπορεί πρόσωπα όπως ο κτηνοτρόφος Γιώργος Βαϊόπουλος, υποψήφιος µε το ΣΥΡΙΖΑ στο νοµό Καρδίτσας, η ∆ιαµάντω Κρητικού, υποψήφια µε το ΠΑΣΟΚ στο νοµό Φλώρινας ο Μάρκος Καφούρος, υποψήφιος µε τη Νέα ∆ηµοκρατία στις Κυκλάδες και ο Ρίζος Μαρούδας στο Επικρατείας του ΚΚΕ να είναι ότι καλύτερο έχουν να παρουσιάσουν οι λίστες των κοµµάτων σ’ αυτές τις εκλογές, τουλάχιστον µε βάση την αναφορά τους στον αγροτικό χώρο. Ωστόσο το πεδίο εντός του οποίου θα κληθούν, εφόσον τελικά κληθούν από το εκλογικό σώµα να ξεδιπλώσουν τις αρετές τους είναι τόσο οριοθετηµένο που δεν αποκλείεται στο τέλος της ηµέρας να αποτελέσουν απλά το άλλοθι της πολυσυλλεκτικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας.